Trivsel för alla

Det är vår prioritet att alla hyresgäster skall trivas i våra fastigheter och bostadsområden. Det är därför av största vikt att alla visar hänsyn och respekt för de regler som TAWI Fastighets AB har fastställt som skall bevara trivseln.

Inga störningar och höga volymer mellan klockan 22.00 och 07.00 med hänsyn till att de flesta sover mellan denna tid.

Upprepade störningar och ignorering av denna regel kan leda till att hyresavtalet sägs upp.

Vad är då "störningar"?

 • Onormalt hög ljudnivå på TV, radio och stereo. Vi rekommenderar hörlurar.
 • Borra och banka i lägenheten.
 • Spola stora mängder vatten.
 • Förflytta sig i lägenheten på ett bullersamt sätt.
 • Stänga skåp med en smäll.
 • Flytta möbler.
 • Högljudda röster i trapphus, på gårdsplan, andra utrymmen som hör till fastigheten.

Om du skall ha en tillställning - informera dina grannar i förväg och kontrollera ljudnivåerna efter 22.00.

Trivselregler för balkonger

 • Inte tillåtet att piska och skaka mattor på balkongen. Kolla med fastighetsskötaren var du kan vädra dina mattor. Oftast fungerar gården.
 • Rökning är förbjudet på balkongen.
 • Ingen grillning på balkongen får förekomma.
 • Fågelmatning är tyvärr förbjudet då det drar till sig skadedjur.
 • Ev parabolantenn får inte monteras på balkongväggar, balkongräcken. Placera den på balkonggolvet utan fastmontering. TAWI Fastighets AB har rätt att montera ner paraboler som otillåtet har monterats fast och denna kostnad debiteras hyresgästen.

Trapphus, gångar, entréer

Inga cyklar, pulkor, barnvagnar får ställas upp i dessa utrymmen. De måste vara absolut fria för passage.

Rökning

Rökning är förbjuden både inomhus och utomhus på våra fastigheter. Det gäller alltså inne i våra lägenheter, såväl som samtliga allmänna utrymmen inklusive innergårdar, trapphus, källargångar, cykelrum och tvättstugor.

Dörrmattor på utsidan av din lägenhetsdörr

Dörrmattan kan endast placeras på insidan. Vi åberopar inte bara att rengöringen av trapphuset går lättare utan det är också risk för brand. Dörrmattor som antänds sprider elden mycket snabbt in till din lägenhet. Läs mer om brandskydd här.