Om TAWI Fastighets AB

TAWI Fastighets AB grundades år 1959 och är en privat fastighetsägare.

TAWI Fastighets AB utvecklar, hyr ut och förvaltar bostäder på tillväxtorter i Sverige med en service som förenklar livet för hyresgäster. Vår verksamhet är koncentrerad till Västsverige och vi har idag fastigheter på attraktiva orter som Kungsbacka och Göteborg.

TAWI Fastighets AB förvaltar ca 43 bostäder samt därtill hörande kommersiella lokaler. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 2000 kvm.

TAWI Fastighets AB driver verksamheten långsiktigt och präglas av viljan att vara värdeskapande, affärsmässiga, kundfokuserade, nyskapande och ansvarsfulla.