Betala hyran

Hyran skall alltid betalas i förskott och vara TAWI Fastighets AB tillhanda senast den sista vardagen i varje månad.

Inbetalning av hyran till TAWI Fastighets AB sker till vårt bankgiro 5038-6044 och hyran till Birkagatan AB på bankgiro 592-5052. Ange alltid FAKTURANUMMER på din inbetalning.

Försent inbetald hyra eller obetald hyra kan leda till uppsägning av hyresavtalet. Var därför noga med att alltid betala hyran i tid. Saknar du hyresavier från oss måste du omgående ta kontakt med oss. Din hyra måste ändå betalas i tid även om du saknar en hyresavi.

Uteblir hyran skickas ärendet vidare till inkasso vilket medför ökade kostnader för avgift och dröjsmålsränta. Undlåter hyresgästen att betala inkassokravet skickas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande samt avhysning.